Scroll to top
  • Vi är medlemmar i

Kvalité och miljö

Vi har genomgått de erforderliga kurserna och arbetar efter vårt branschförbunds regler vad det gäller kvalitet och miljö.

Dessutom så är vi kvalitets certifierade genom vår förening Reko Comfort.

VVS Installatörerna
Reko Comfort

Butiks- och lagerförsäljning av VS-material.

Besök vår butik