Scroll to top
  • Vi är medlemmar i

Historik

David D Edmark startade Edmark & CO 1918 tillsammans medsina tre bröder. Verksamheten bestod då i försäljning av möbler, vilka tillverkades i brödernas snickerifabrik, men även en del järnvaror såldes. 1924 ombildades företaget till aktiebolag, Edmark & CO AB.

Erik Nilsson köpte 1941 hälften av aktiekapitalet i bolaget och tillträdde som VD under 1942. Erik innehade då en rörfirma, Erik Nilssons Rörfima, som han startat 1939. Den sålde han till Edmark & CO i samband med att köpte in sig i detta företag.

1964 beslutade Erik tillsammans med sin bror Arvid Nilsson att starta Edmarksrör AB. Bolaget skulle ägas tilL lika delar av dom båda. Aktiekapitalet utgjordes av 500 aktier á 100:-, vilket ännu idag är oförändrat. Rörfirman drevs med framgång tack vare goda medarbetare och bra ledare, Arvid (Erik Nilsson).

Edmarks drev även filialer i Bollnäs och Söderhamn. I Bollnäs basade från början , 1967, Lennart Jonsson och senare även Christer Thalén. Edmarks Rör Söderhamn köptes av Bengt Södergren 1971 och där var Rune Eriksson chef. Men numera ägs företagen av andra, Edmarks Rör Söderhamn såldes 1975 och Bollnäsfilialen 1988. Däremot utökades verksamheten i Edsbyn 1978, en ny fastighet för förtaget samt även lokaler för uthyrning byggdes.

1974 skänkte Erik den största delen an sina aktier i bolaget till sin dotter Ingrid Thalén och även en del till hennes make Christer Thalén. Senare överlät även Arvid sin del till sina barn. Numera drivs företaget av Ingrid och Christer Thalén.

Butiks- och lagerförsäljning av VS-material.

Besök vår butik