Scroll to top
  • Vi är medlemmar i

Om oss

Edmarks Rör AB verkar inom VVS-branschen med bland annat butiksförsäljning, installationer, servicearbeten och totalentreprenader.

2029Vi är idag ca. 10 anställda. Vi har en lång erfarenhet inom vår bransch.

Vi har en flexibel verksamhet, korta leveranstider, maskinell utrustning av hög kvalitet.
Samt en viss jourverksamhet.

Vår målgrupp och marknad är;

  • Företag
  • Sågverk
  • Institutioner
  • Fastighetsförvaltningar
  • Privatbostäder
  • Konsumenter

Vi är verksamma inom södra och mellersta Norrland.

Vi är medlemmar i VVS Installatörerna
och  Comfort kedjan

Butiks- och lagerförsäljning av VS-material.

Besök vår butik